Anunțuri

Publicat 03.11.2023

rezultate FINALE Apel selecție cadre didactice Nr. 368/ 26.10.2023

Publicat 02.11.2023

rezultate Apel selecție cadre didactice Nr. 368/ 26.10.2023

Publicat 29.09.2023

rezultate testare dupa contestații - matematică clasa a iv-a - zona alexandria

Publicat 25.09.2023

rezultate testare - matematică clasa a iv-a - zona alexandria

Publicat 22.09.2023

rezultate Apel selecție cadre didactice Nr. 284/ 08.09.2023

Publicat 25.08.2023

Anunț programare interviuri selecție cadre didactice- an școlar 2023-2024

Publicat 23.08.2023

Rezultatele la proba de evaluare a dosarelor

apel selecție cadre didactice Nr. 181/ 10.08.2023

Publicat 23.11.2022

rezultate FINALE - CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI VACANT- 0,5 NORMĂ, SECRETAR

Publicat 21.11.2022

rezultate PROBA SCRISĂ - CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI VACANT- 0,5 NORMĂ, SECRETAR

Publicat 18.11.2022

rezultate evaluare dosare pentru CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI VACANT- 0,5 NORMĂ, SECRETAR

Publicat 31.10.2022

ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA DE CĂTRE CJEXTR A CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTULUI VACANT- 0,5 NORMĂ, SECRETAR

Publicat 14.10.2022

Rezultate FINALE Apel selecție cadre didactice Nr. 158/ 04.10.2022 

Publicat 04.10.2022

Rezultate evaluare dosare Apel selecție cadre didactice Nr. 158/ 04.10.2022 

Publicat 04.10.2022

Apel selecție cadre didactice Nr. 158/ 04.10.2022 

Apel selecție cadre didactice Centrul Județean de Excelență Teleorman An școlar 2022-2023 Nr. 158/ 04.10.2022

Vă aducem la cunoștință faptul că în perioada 04.10.2022-11.10.2022 cadrele didactice interesate pot depune cerere de înscriere și actele necesare (conform anexelor atașate) pentru concursul de constituire/selecție a corpului profesoral al Centrului Județean de Excelență Teleorman, în incinta Inspectoratului Școlar Județean, etaj 2.

Durata activităților de curs pentru fiecare grupă este de 1/2 ore pe săptămână, plata cu ora / voluntariat, conform unui orar stabilit împreună cu elevii și profesorul coordonator al grupei.

Selecția se realizează pe baza unui portofoliu și a unui interviu.


      Disciplinele pentru care se realizează selecția sunt:

  Matematică – gimnaziu- Zona Videle

  Fizică – liceu- Zona Roșiori de Vede

CALENDARUL PROCESULUI DE SELECȚIE:

 04.10.2022 - Afișarea apelului de selecție

 04.10.2022- 11.10.2022- depunerea portofoliilor

 12.10.2022- evaluarea portofoliilor

 12.10.2022 – Afișarea programării pentru susținerea interviului

 13.10.2022- Desfășurarea interviului

 14.10.2022 – Afișarea rezultatelor finale

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați pe adresa de e-mail a Centrului Județean de Excelență Teleorman contact@excelentatr.ro sau 0766983311

DOCUMENTE CONSTITUIRE PORTOFOLIU PROFESIONAL:

1. Opis;

2. Cerere de înscriere/ declarație de consimțământ (Anexa 1);

3. Fișă de autoevaluare (Anexa 2);

4. CV Europass (asumat prin semnătură);

5. Copii acte de studii- licență și/sau master/doctorat;

6. Copii acte doveditoare ultimul grad didactic obținut;

7. Adeverință care să confirme statutul de titular și vechimea în învățământ la 1 septembrie 2022;

8. Carte de identitate;

9. Certificat de căsătorie (dacă este cazul);

10. Acte doveditoare privind obținerea de rezultate în pregătirea elevilor pentru performanță (diplome/ adeverințe), copii certificate conform cu originalul;

11. Acte doveditoare privind participarea în cadrul comisiilor de concurs în specialitate (olimpiade, concursuri, competiții etc.);

12. Declarație pe proprie răspundere prin care se confirmă că documentele depuse la dosar aparțin candidatului și că prin acestea sunt certificate activitățile desfășurate (Anexa 3);


Anexe: 

Publicat 04.10.2022

Apel selecție elevi ETAPA ii Nr. 157/ 04.10.2022 

Apel selecție elevi Etapa a II-a Centrul Județean de Excelență Teleorman An școlar 2022-2023

În atenția elevilor și părinților,

În perioada 04.10.2022- 11.10.2022 se va desfășura selecția elevilor capabili de performanță în vederea completării locurilor disponibile din grupele de performanță. 

Înscrierea elevilor se face de către părinte/ tutore/ reprezentant legal, conform calendarului, prin completarea datelor și încărcarea portofoliului elevului în Formularul înscriere elevi 

*Pot fi alese maxim două discipline de studiu.   Decarca de aici disciplinele.

CALENDAR

I. Completarea datelor și încărcarea anexelor în format pdf în Formularul înscriere elevi disponibil pe site-ul www.excelentatr.ro și www.isjtr.ro.

Termen: 04.10.2022- 11.10.2022

Anexele sunt:

Cerere de înscriere ( Anexa 1)

Recomandare din partea profesorului de la clasă (Anexa 2)

Declarație consimțământ (Anexa 3)

II.Organizarea probei scrise- în situația în care numărul de elevi înscriși este mai mare decât numărul locurilor disponibile.

Termen: 14.10.2022

III.Anunțarea rezultatelor pe Site-ul CJEX Teleorman.

Termen: 17.10.2022

IV.Afişarea componenţei grupelor pe Site-ul CJEX Teleorman. Termen: 17.10.2022

OBSERVAȚII: 

 Elevii calificați la faza națională a olimpiadelor din calendarul Ministerului Educației în ultimii patru ani sunt selectați în grupele de excelență fără a mai susține testarea, la disciplinala care au fost calificați.


Publicat 23.09.2022

Rezultate FINALE  apel Nr. 132/ 13.09.2022

Publicat 21.09.2022

Rezultate EVALUARE DOSARE  apel Nr. 132/ 13.09.2022

Publicat 15.09.2022

Apel selecție cadre didactice Nr. 132/ 13.09.2022 

Apel selecție cadre didactice Centrul Județean de Excelență Teleorman An școlar 2022-2023 Nr. 132/ 13.09.2022

Vă aducem la cunoștință faptul că în perioada 22.08.2022-25.08.2022 cadrele didactice interesate pot depune cerere de înscriere și actele necesare (conform anexelor atașate) pentru concursul de constituire/selecție a corpului profesoral al Centrului Județean de Excelență Teleorman, în incinta Inspectoratului Școlar Județean, etaj 2.

Durata activităților de curs pentru fiecare grupă este de 1-2 ore pe săptămână, plata cu ora /voluntariat, conform unui orar stabilit împreună cu elevii și profesorul coordonator al grupei.

Selecția personalului didactic se realizează pe baza unui portofoliu și a unui interviu.

Disciplinele pentru care se realizează selecția sunt:

Limba engleza- gimnaziu- Alexandria

Limba și literatura română-liceu-Alexandria

Fizică- gimnaziu- Alexandria

CALENDARUL PROCESULUI DE SELECȚIE:

14.09.2022 - Afișarea apelului de selecție

15.09.2022- 20.09.2022- Depunerea portofoliilor

21.09.2022- Evaluarea portofoliilor

21.09.2022- Afișarea programării pentru susținerea interviului

22.09.2022- Desfășurarea interviului

23.09.2022 – Afișarea rezultatelor finale

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați pe adresa de e-mail a Centrului Județean de

Excelență Teleorman contact@excelentatr.ro sau 0766983311.

DOCUMENTE CONSTITUIRE PORTOFOLIU PROFESIONAL:

1. Cerere de înscriere (Anexa 1);

2. Fișă de evaluare (Anexa 2);

Se vor atașa documentele prevăzute în Fișa de evaluare

3. Declarație de consimțământ (Anexa 3)

4. CV Europass (asumat prin semnătură);

5. Adeverință care să confirme statutul de titular și vechimea în învățământ la 1 septembrie 2022;

6. Carte de identitate;

7. Certificat de căsătorie (dacă este cazul);

Anexe: 

Publicat 29.08.2022

Rezultate finale  apel Nr. 113/ 08.07.2022

Publicat 26.08.2022

Rezultate evaluare dosare apel Nr. 113/ 08.07.2022

Publicat 12.07.2022

Apel selecție cadre didactice Nr. 113/ 08.07.2022 

Apel selecție cadre didactice Centrul Județean de Excelență Teleorman An școlar 2022-2023 Nr. 113/ 08.07.2022

Vă aducem la cunoștință faptul că în perioada 22.08.2022-25.08.2022 cadrele didactice interesate pot depune cerere de înscriere și actele necesare (conform anexelor atașate) pentru concursul de constituire/selecție a corpului profesoral al Centrului Județean de Excelență Teleorman, în incinta Inspectoratului Școlar Județean, etaj 2.

Durata activităților de curs pentru fiecare grupă este de 2/4 ore pe săptămână, plata cu ora /voluntariat, conform unui orar stabilit împreună cu elevii și profesorul coordonator al grupei.

Selecția personalului didactic se realizează pe baza unui portofoliu și a unui interviu.

Disciplinele pentru care se realizează selecția sunt:

Matematica- primar- Alexandria, Roșiori de Vede, Videle, Turnu Măgurele, Zimnicea

Matematica- gimnaziu, Rosiori de Vede

Matematica- gimnaziu, Alexandria

Biologie- gimnaziu- Alexandria

Chimie- gimnaziu- Alexandria

Limba engleza- gimnaziu- Alexandria

Limba engleza- gimnaziu- Roșiori de Vede

Pedagogie-liceu-Alexandria

Biologie- liceu-Alexandria

Chimie-liceu- Roșiori de Vede

Chimie-liceu- Alexandria

CALENDARUL PROCESULUI DE SELECȚIE:

12.07.2022 - Afișarea apelului de selecție

22.08.2022- 25.08.2022- Depunerea portofoliilor

26.08.2022- Evaluarea portofoliilor

26.08.2022- Afișarea programării pentru susținerea interviului

29.08.2022-30.08.2022- Desfășurarea interviului

31.08.2022 – Afișarea rezultatelor finale

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați pe adresa de e-mail a Centrului Județean de

Excelență Teleorman contact@excelentatr.ro sau 0766983311.

Anexe: 

Publicat 28.06.2022

Rezultatele la proba de interviu pentru Concursul de Selecție cadre didactice din data de 28.06.2022

Publicat 27.06.2022

reZultatele la proba de evaluare și programarea interviurilor pentru selecția cadrelor didactice- an școlar 2022-2023

Publicat 24.06.2022

Anunț programare interviuri selecție cadre didactice- an școlar 2022-2023

Vă informăm că în zilele de 28.06.2022-29.06.2022 se vor desfășura interviurile, in vederea constituirii/selecției corpului profesoral al CJExTR, la Sediul institutiei din incinta Inspectoratului Școlar Județean Teleorman. Mentionam ca programarile in vederea sustinerii interviului pentru cadrele didactice care au promovat etapa de evaluare a portofoliului vor fi comunicate in data de 27.06.2022.

Publicat 23.06.2022

Apel selecție cadre didactice- an școlar 2022-2023

Vă aducem la cunoștință faptul că în perioada 20.06.2022-24.06.2022 cadrele didactice interesate pot depune cerere de înscriere și actele necesare pentru concursul de constituire/selecție a corpului profesoral al Centrului Județean de Excelență Teleorman, pe adresa e-mail contact@excelentatr.ro sau personal la IȘJ Teleorman, la etajul 2, camera 28, între 10:00 - 16:00.

Durata activităților de curs pentru fiecare grupă este de 2/4 ore pe săptămână, plata cu ora / voluntariat, conform unui orar stabilit împreună cu elevii și profesorul coordonator al grupei.

Selecția se realizează pe baza unui portofoliu și a unui interviu.

Disciplinele pentru care se realizează selecția sunt:

  Limba și literatura română

  Limba engleză

  Limba franceză

  Matematică 

  Informatică

  Fizică

  Chimie

  Biologie

  Istorie

  Geografie

  Robotică

  Alte discipline tehnice

  Alte discipline socio-umane

CALENDARUL PROCESULUI DE SELECȚIE:

Anexe: 

Menționez că în activitatea de pregătire pentru performanță a elevilor va fi recunoscută munca profesorului care predă la Centrul Județean de Excelență Teleorman, cât și munca profesorului de la clasă.

Cu respect,

Director Centrul Județean de Excelență Teleorman

prof. Luminița Biolaru

Tel: 0766983311